Labyrint

In een beschut deel van de tuin ligt een labyrint gemaakt van keien uit Scandinavië. Een labyrint is een oeroude vorm, een spiraalvormig symbool dat ertoe dient om een ´innerlijke reis´ te maken. Het labyrint bestaat uit een kruisingsvrij slingerend pad dat de loper langs een aantal wendingen naar het centrum voert en weer terug naar buiten.

De heen en weer gaande bewegingen stimuleren de rechter-hersenhelft waar je gevoel, creativiteit en intuïtie zetelt. De stem van je onbewuste kan hierdoor, via beelden en lijfelijke sensaties sterker tot je spreken en in contact brengen met het hier en nu. Het labyrint nodigt op deze manier uit tot een soort innerlijke pelgrimstocht, die bezinning, inzicht en loslaten kan geven.

Ervaar wat al duizenden jaren mensen universeel inspireert!